fasottiDe jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2016 toe te kennen aan prof. dr. Luciano Fasotti vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland in het bijzonder op het gebied de revalidatie.

Luciano Fasotti (Genk, België, 1952) studeerde experimentele psychologie aan de Università degli Studi in Padova en aan de universiteit van Würzburg en werkte na zijn opleiding dertien jaar als research- en later als klinisch neuropsycholoog bij het Instituut voor Revalidatievraagstukken en het revalidatiecentrum in Hoensbroek. Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over cognitieve problemen bij patiënten met frontaalkwablesies.

Vanaf 1995 tot 2012 was dr. Fasotti coördinator van het cognitief revalidatieonderzoek bij SMK-research, de onderzoekstak van de Sint Maartenskliniek. In 2000 richtte hij het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN) van de Sint Maartenskliniek op, een poliklinisch centrum voor de behandeling en begeleiding van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naastbetrokkenen. In 2004  werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Klinische Neuropsychologie, in het bijzonder cognitieve revalidatie. In 2012 maakte hij de overstap naar revalidatiecentrum Klimmendaal.

Hij heeft vele promotieonderzoeken begeleidt op verschillende klinisch neuropsychologische thema’s, zoals de cognitieve revalidatie, neglect en vermoeidheid na hersenletsel.

Fasotti is ook bestuurlijk actief geweest, ondermeer als penningmeester van de Sectie Neuropsychologie en als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Hersenstichting.

De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal hem in het voorjaar van 2017 worden uitgereikt in Nijmegen, nadere informatie over tijd en plaats volgt. Iedereen is van harte welkom.

Stichting Neuropsychologie heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen en de publieke bekendheid ervan te vergroten.

De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door de Betto Deelmanprijs uit te reiken. De prijs werd eerder uitgereikt aan Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014),  Esther van den Berg (2015) en Erik Scherder (2016).