Aanmelden als lid van de NVN kan via de link rechts bovenaan de pagina. De contributie van de NVN kan alleen worden voldaan door het verlenen van een machtiging voor de inning van de contributie door de NVN. Het lidmaatschap bedraagt 65€ per jaar inclusief ontvangst van het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

Opzeggen: Het lidmaatschap van de NVN loopt per kalenderjaar. Een opzegging van het lidmaatschap van de NVN is alleen mogelijk per 31 december van het lopende jaar en moet voor 1 december van het betreffende jaar bij ons binnen zijn. Gedurende het betreffende jaar zult u uw account op onze website kunnen blijven gebruiken en ontvangt u het Tijdschrift voor Neuropsychologie.

KvK Nummer: 40024544

Secretaris: prof.dr. Marjolein E. de Vugt

Maastricht Universitair Medisch Centrum+
Alzheimer Centrum Limburg
Dr. Tanslaan 12, 6229 ET Maastricht
Tel: 043 3877445
Email: [email protected]   voor vragen over wetenschappelijke aangelegenheden

Neem voor vragen over klinisch neuropsychologische aangelegenheden (doorverwijzing naar een neuropsycholoog, cognitieve revalidatie, second opinion, expertise onderzoek, een neuropsycholoog in de buurt, e.d.) contact op met de beroepsvereniging, het NIP.

 

Penningmeester: drs. Olga Braams

Wilhelmina Kinderziekenhuis
Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lundlaan 63584 EA, Utrecht
Tel: 088 755 4111
Email: [email protected]

belgie

 

Vlaamse leden kunnen na aanmelding hun lidmaatschap betalen op: rekeningnummer: 000-1180614-27, tav Guy Vingerhoets,Ter Cleye 13, B-9820 Merelbeke, met vermelding van volledige naam en adres voor correspondentie.

 

0198-ala-klein-martin-22629_lowres_bijgesnedenWebbeheer: prof.dr. Martin Klein, email [email protected]

Voor het indienen van kopij, vacatures, agenda-items en andere gegevens voor op de website van de NVN kunt u contact opnemen via [email protected]