De Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NVN) werd opgericht in 1968.

Zij heeft ten doel de neuropsychologie in Nederland te bevorderen door:

  • phrenology het houden van bijeenkomsten ter bespreking van neuropsychologische vraagstukken en ter uitwisseling van ervaringen;
  • het bevorderen en coördineren van wetenschappelijk onderzoek;
  • het onderhouden van contacten met zusterverenigingen in het buitenland en met beoefenaars van aangrenzende vakgebieden.

Zij onderneemt daartoe de volgende activiteiten:

  • De NVN organiseert twee keer per jaar een conferentie binnen een bepaald thema. De conferenties worden regelmatig georganiseerd in samenwerking met het NIP en met zusterverenigingen in het buitenland.
  • De NVN ondersteunt het Tijdschrift voor Neuropsychologie: diagnostiek, behandeling en onderzoek. Alle leden ontvangen het tijdschrift.
  • De NVN maakt deel uit van dein 2007 opgerichte Federation of European Societies of Neuropsychology (FESN).
  • De NVN stelt het lidmaatschap open voor alle disciplines.
  • Microscope Ross JacksonDe NVN looft ieder jaar een prijs uit voor de beste scriptie en voor de beste dissertatie op het terrein van de neuropsychologie. Tevens wordt financiële ondersteuning gegeven aan jonge neuropsychologen dìe een aanvullende subsidie nodig hebben voor een wetenschappelijke activiteit.
  • De NVN onderhoudt deze website waarop informatie over congressen, symposia, ledenvergaderingen en andere relevante zaken op gebied van de neuropsychologie te vinden is. Voor leden is na inloggen extra informatie beschikbaar over onderzoeksprojecten, er is een forum voor leden, jaarverslagen kunnen teruggelezen worden en het leden adresboek kan geraadpleegd worden.

 

Aanmelden

Aanmelden als lid van de NVN kan via bovenstaande link. Voor meer informatie zie contact. De contributie bedraagt € 65 per kalenderjaar. Alle leden van de NVN ontvangen Het Tijdschrift voor Neuropsychologie: diagnostiek, behandeling en onderzoek. Meer informatie hierover is te vinden onder de rubriek Actueel.

Voor NVN leden die tevens lid zijn van de sectie neuropsychologie van het NIP en daardoor het tijdschrift al krijgen, worden de kosten van het lidmaatschap bij de NVN gekort tot € 37,50.

De NVN heeft ook veel Vlaamse leden. Zij kunnen na aanmelding hun lidmaatschap betalen op rekening-nummer: 000-1180614-27 (zie Contact).descartes

Voor vragen over klinisch neuropsychologische aangelegenheden (doorverwijzing naar een neuropsycholoog, cognitieve revalidatie, second opinion, expertise onderzoek, een neuropsycholoog in de buurt, e.d.) verwijzen we graag door naar de Sectie Neuropsychologie van het NIP. De primaire doelstelling van de sectie Neuropsychologie is de bevordering van de kwaliteit van de neuropsychologische beroepsuitoefening. Op de agenda staan met name postdoctoraal onderwijs en certificatie, neuropsychologische vorming in het kader van de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (wet BIG), beroepsregister en specialistische opleiding in de klinische neuropsychologie. Dr. Marleen Gerritsen is de huidige secretaris en contactpersoon.

Heeft u artikelen voor de NVN site, stuurt u deze dan naar de webbeheerder (Martin Klein, zie contact).