Zusterverenigingen

BNS The British Neuropsychological Society
GNP Gesellschaft für Neuropsychologie
INS International Neuropsychological Society
NAN The National Neuropsychological Society

Neuropsychologische beroepsverenigingen

Sectie Neuropsychologie NIP Sectie Neuropsychologie: heeft als primaire doelstelling de bevordering van de kwaliteit van de neuropsychologische beroepsuitoefening

Neuropsychologie algemeen

Online Psychological Sources Voor elk wat wils op het gebied van de (neuro)psychologie
Divison 40 van de APA Division 40 is de divisie ‘Clinical Neuropsychology’ van de American Psychological Association, een wetenschappelijk en professioneel forum voor psychologen die geínteresseerd zijn in het onderzoek van hersen-gedragsrelaties en de klinische toepassing van die kennis bij menselijke problemen.
Online Neuropsychology Sources Deze website dient de volgende doelen: het onder de aandacht brengen van de neuropsychologie als wetenschap van hersen-gedragsrelaties, het bevorderen van de kennis van het publiek over het belang van de neuropsychologie binnen de geneeskunde, te verduidelijken welke bijdrage de neuropsychologie levert binnen de neurowetenschappen, zowel voor deberoepsbeoefenarn als voor leken.
Brain-behavior: neural realms Brain-behavior: neural realms
Psychological Resources on the Net Psychological Resources on the Net
www.stichtingneuropsychologie.nl/ Stichting Neuropsychologie
www.kinderneuropsychologie.org/ Hersenaandoeningen bij kinderen

Andere (Neuro) Psychologische Instellingen

AACN The American Academy of Clinical Neuropsychology
ABPN The American Board of Professional Neuropsychology
APS The American Psychological Society
APA The American Psychological Association
FBPCS The federation of Behavioral, Psychological and Cognitive Sciences
NAP The National Association of Psychometrists

Neurowetenschappen

Neurofederatie Federatie van Nederlandse Neurowetenschappelijke Organisaties
FENS Federation of European Neuroscience Societies
BNA British Neuroscience Association
EBBS European Brain and Behaviour Society
ENA European Neuroscience Association
IBRO International Brain Research Organization
SFN Society for Neuroscience
Neuroscience on the internet Neuroscience on the internet
BrainWeb & Brain Information BrainWeb & Brain Information
The Cognitive Neuroscience Society The Cognitive Neuroscience Society (CNS) is committed to the development of mind and brain research aimed at investigating the psychological, computational, and neuroscientific bases of cognition.

Onderzoeksscholen & Instituten

BCN Behavioral and Cognitive Neurosciences
EPOS Experimenteel Psychologische Onderzoeksschool
Helmholtz Instituut Utrecht Helmholtz Instituut Utrecht
Maastricht Neuropsychology Samenwerkingsverband tussen wetenschappelijk onderzoekers en clinici die werkzaam zijn binnen Universiteit Maastricht en enkele gezondheidszorgorganisaties in de regio
Max Planck Instituut Nijmegen Max Planck Instituut Nijmegen
Neurowetenschappen Amsterdam Neurowetenschappen Amsterdam
NICI Nijmegen Institute for Cognition and Information
NVP Nederlandse Vereniging voor Psychonomie
Vivian Smith Advanced Studies Institute of the INS Jaarlijkse “Summer school” voor studenten in de psychologie, cognitieve neurowetenschappen en aanverwante disciplines
www.cognitiveneuropsychology.nl/ Research Master Cognitive Neuropsychology, Vrije Universiteit Amsterdam

Bibliotheken

Nederlandse universiteitsbibliotheken Nederlandse universiteitsbibliotheken

Tijdschriften

Mediator Mediator is het huisblad van ZonMw en de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen. Het verschijnt acht maal per jaar en biedt actuele en algemene informatie over programma’s en andere activiteiten, subsidienieuws en achtergrondartikelen op het brede terrein van gezondheidsonderzoek, ontwikkeling en implementatie van vernieuwing in de gezondheidszorg.
Medline Literatuur zoeken via Medline
Tijdschriften op internet Deze pagina geeft toegang tot de volledige tekst van artikelen voor een aantal tijdschriften op het gebied van de neurologie, neurochirurgie, neurowetenschappen en aanverwante onderwerpen.
Neuroscience Tijdschriften op internet Deze pagina geeft toegang tot de artikelen met name op het gebied van de neurowetenschappen.

Wetenschappelijke Organisaties (nl)

KNAW Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
VSNU Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten
FMWV Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen
ZonMw ZonMw, het samenwerkingsverband van ZorgOnderzoek Nederland (ZON) en Medische wetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO-MW), staat voor kennisvermeerdering, kwaliteit en vernieuwing in het gezondheidsonderzoek en de gezondheidszorg

Diversen

Whole Brain Atlas (Harvard) Voor een uitgebreide visueel overzicht van de hersenen en hersenstructuren, via diverse beeldvormende technieken verzameld.