Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
Dissertaties op de website

Dissertaties op de website

Alle dissertaties die meedingen naar de dissertatieprijs 2017 zijn nu op de NvN website te vinden.

Ter verdieping heeft elke dissertatie een Nederlandse of Engelse samenvatting. Uitreiking vindt plaats tijdens de FESN die gehouden wordt van 13-15 september in Maastricht.

Nieuwe richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie

Eind mei 2017 zijn de herziene, uitgebreide, en geüpdate richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie uitgekomen. De belangrijkste verandering ten opzichte van de ‘oude’ richtlijn uit 2007 is de uitbreiding naar neuropsychologische revalidatie (cognitie, emotie, gedrag en het meenemen van het systeem van de patient) in tegenstelling tot de eerdere nadruk op alleen de cognitieve gevolgen na hersenletsel. In totaal schreven 22 auteurs mee aan de hoofdstukken. Daarnaast werkten 12 experts in de klinische neuropsychologie mee aan het kritisch beoordelen van de conceptteksten.

6th Scientific Meeting of the Federation of European Societies of Neuropsychology

fesn-2017

Dear friends and colleagues,
The Dutch Neuropsychological Society, in collaboration with the Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie and the Société de Neuropsychologie de Langue Française, will be hosting the 6th Scientific Conference of the Federation of the European Societies of Neuropsychology (FESN). The Federation currently unites 18 national societies.
We expect to receive hundreds of attendees from all over Europe – neuropsychologists of all subspecialties, and neuroscientists from neighbouring disciplines.
Four eminent colleagues, each from a different European country, will give instructive and inspiring keynote lectures. They will be the topping on a three-days exchange of ideas with colleagues who will present their latest research results.
Maastricht is an age-old, yet vibrant modern university town. It is the southern-most city of the Netherlands, located close to the Belgian border, at a stone’s throw from Germany, and a few steps away from Luxembourg and northern France. The Romans founded it 2000 years ago as a castellum along the Via Belgica with a bridge crossing the Mosa. Since then, Maastricht played its role in every epoch of European politics, culture and economy.
The conference’s theme, Brain in Context, expresses the growing notion that the brain is not a static structure, but rather a complex organ of living tissues, miraculously capable of producing behaviour, and constantly changing as a result of this very same behaviour and of the physical and social context in which it is behaving. With such a broadly phrased theme, every scholar, scientist and clinician will feel at home at this conference.
We wholeheartedly invite you to join the 6th Scientific Conference of FESN.
We hope to meet you in Maastricht, 13-15 September 2017.
Best regards,
Ben Schmand, president of the Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
On behalf of
Fabienne Collette, president of the Société de Neuropsychologie de Langue Française
Christophe Lafosse, president of the Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie
and the local organising committee

Click here for other important dates and more information on this meeting.

Betto Deelmanprijs 2017 voor Prof. dr. Luciano Fasotti

fasottiDe jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2016 toe te kennen aan prof. dr. Luciano Fasotti vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland in het bijzonder op het gebied de revalidatie.

Luciano Fasotti (Genk, België, 1952) studeerde experimentele psychologie aan de Università degli Studi in Padova en aan de universiteit van Würzburg en werkte na zijn opleiding dertien jaar als research- en later als klinisch neuropsycholoog bij het Instituut voor Revalidatievraagstukken en het revalidatiecentrum in Hoensbroek. Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over cognitieve problemen bij patiënten met frontaalkwablesies.

Vanaf 1995 tot 2012 was dr. Fasotti coördinator van het cognitief revalidatieonderzoek bij SMK-research, de onderzoekstak van de Sint Maartenskliniek. In 2000 richtte hij het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN) van de Sint Maartenskliniek op, een poliklinisch centrum voor de behandeling en begeleiding van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naastbetrokkenen. In 2004  werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Klinische Neuropsychologie, in het bijzonder cognitieve revalidatie. In 2012 maakte hij de overstap naar revalidatiecentrum Klimmendaal.

Hij heeft vele promotieonderzoeken begeleidt op verschillende klinisch neuropsychologische thema’s, zoals de cognitieve revalidatie, neglect en vermoeidheid na hersenletsel.

Fasotti is ook bestuurlijk actief geweest, ondermeer als penningmeester van de Sectie Neuropsychologie en als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Hersenstichting.

De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal hem in het voorjaar van 2017 worden uitgereikt in Nijmegen, nadere informatie over tijd en plaats volgt. Iedereen is van harte welkom.

Stichting Neuropsychologie heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen en de publieke bekendheid ervan te vergroten.

De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door de Betto Deelmanprijs uit te reiken. De prijs werd eerder uitgereikt aan Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014),  Esther van den Berg (2015) en Erik Scherder (2016).

Insturen kopij voor het Tijdschrift voor Neuropsychologie

Het Tijdschrift voor Neuropsychologie verschijnt driemaal per jaar en biedt een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen binnen het neuropsychologische werkveld op het gebied van diagnostiek, behandeling en onderzoek. Het tijdschrift beoogt een ontmoetingsplaats te zijn voor clinici en wetenschappers op het gebied van neuropsychologie.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek van dementie of autisme? Nieuwe behandelvormen voor de gevolgen van traumatisch hersenletsel? Normering van veelgebruikte neuropsychologische tests en vragenlijsten? Casusbeschrijvingen van interessante neuropsychologische aandoeningen? Lees erover in het Tijdschrift voor Neuropsychologie!

De redactie, onder leiding van hoofdredacteur dr. E. van den Berg (Erasmus UMC Rotterdam), nodigt allen die werkzaam zijn binnen de neuropsychologie van harte uit om een bijdrage in te sturen. Hierbij kan het gaan om wetenschappelijk georiënteerde artikelen of literatuur onderzoek over ziektebeelden, maar ook bijdragen over de praktische toepassingen van instrumenten, vragenlijsten en behandelvormen zijn bijzonder welkom.

Meer informatie over lidmaatschap en richtlijnen voor auteurs kunt u terugvinden op de website van Boom http://tvn.boomtijdschriften.nl.