Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie
Betto Deelmanprijs 2018 voor Joke Spikman

Betto Deelmanprijs 2018 voor Joke Spikman

De jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2018 toe te kennen aan prof. dr. Joke Spikman vanwege haar uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en haar bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland.

Professor Spikman heeft na haar studie psychologie haar promotieonderzoek op het gebied van aandacht- en executieve stoornissen bij traumatisch hersenletsel uitgevoerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen waar zij in 2001 promoveerde bij professor Deelman. In 2015 werd zij daar tot hoogleraar benoemd op het gebied van de Medische Neuropsychologie in het bijzonder de neuropsychologische revalidatie. Naast expert op het gebied van executieve functiestoornissen is zij ook werkzaam op het terrein van aandoeningen van sociale cognitie.

Professor Spikman is zeer actief op het gebied van de neuropsychologische revalidatie waarbij zij samenwerkt met veel collega’s in binnen- en buitenland. Daarnaast verzorgt zij onderwijs, zowel in Groningen als bij postacademische opleidingen. Vanaf 2014 is zij voorzitter van de NIP-Sectie Neuropsychologie, waarvan zij daarvoor al enkele jaren actief betrokken was als bestuurslid. Zij is redactielid voor het handboek Klinische Neuropsychologie en heeft vele jaren in de redactie van het Tijdschrift voor Neuropsychologie gezeten.

De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal haar in het voorjaar worden uitgereikt, nadere informatie over de plaats volgt. Iedereen is van harte welkom.

Stichting Neuropsychologie heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen en de publieke bekendheid ervan te vergroten.

De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door de Betto Deelmanprijs uit te reiken. De prijs werd eerder uitgereikt aan Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014), Esther van den Berg (2015), Erik Scherder (2016) en Luciano Fasotti (2017).

 

 

Willemijn Jansen winnaar dissertatieprijsvraag 2017

Uit 17 ingezonden proefschriften heeft de jury unaniem het proefschrift van Willemijn Jansen gekozen als beste proefschrift 2017! De prijs is uitgereikt tijdens de FESN, die dit jaar in Maastricht gehouden is van 13-15 september 2017.

In de ranking kwam het proefschrift van Marsh Königs op de tweede plaats en wordt de derde plaats gedeeld door Michiel Claessen en Pauline Schaapsmeerders. Klik hieronder op de naam van de winnaars voor een link naar een samenvatting en daaronder naar alle inzendingen voor 2017.

 

1e PLAATS

Willemijn Jansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2e PLAATS

 

Marsh Königs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeelde 3e PLAATS

      Michiel Claessen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauline Schaapsmeerders

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertatieprijsvraag inzendingen 2017

Nieuwe richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie

Eind mei 2017 zijn de herziene, uitgebreide, en geüpdate richtlijnen Neuropsychologische Revalidatie uitgekomen. De belangrijkste verandering ten opzichte van de ‘oude’ richtlijn uit 2007 is de uitbreiding naar neuropsychologische revalidatie (cognitie, emotie, gedrag en het meenemen van het systeem van de patient) in tegenstelling tot de eerdere nadruk op alleen de cognitieve gevolgen na hersenletsel. In totaal schreven 22 auteurs mee aan de hoofdstukken. Daarnaast werkten 12 experts in de klinische neuropsychologie mee aan het kritisch beoordelen van de conceptteksten.

Betto Deelmanprijs 2017 voor Prof. dr. Luciano Fasotti

fasottiDe jury, onder leiding van professor Edward de Haan, heeft besloten de Betto Deelmanprijs 2016 toe te kennen aan prof. dr. Luciano Fasotti vanwege zijn uitzonderlijke verdiensten als neuropsycholoog en zijn bijdrage aan het vakgebied van de neuropsychologie in Nederland in het bijzonder op het gebied de revalidatie.

Luciano Fasotti (Genk, België, 1952) studeerde experimentele psychologie aan de Università degli Studi in Padova en aan de universiteit van Würzburg en werkte na zijn opleiding dertien jaar als research- en later als klinisch neuropsycholoog bij het Instituut voor Revalidatievraagstukken en het revalidatiecentrum in Hoensbroek. Hij promoveerde in 1992 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift over cognitieve problemen bij patiënten met frontaalkwablesies.

Vanaf 1995 tot 2012 was dr. Fasotti coördinator van het cognitief revalidatieonderzoek bij SMK-research, de onderzoekstak van de Sint Maartenskliniek. In 2000 richtte hij het Ambulant Centrum Hersenletsel Nijmegen (ACHN) van de Sint Maartenskliniek op, een poliklinisch centrum voor de behandeling en begeleiding van patiënten met niet-aangeboren hersenletsel en hun naastbetrokkenen. In 2004  werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als leeropdracht Klinische Neuropsychologie, in het bijzonder cognitieve revalidatie. In 2012 maakte hij de overstap naar revalidatiecentrum Klimmendaal.

Hij heeft vele promotieonderzoeken begeleidt op verschillende klinisch neuropsychologische thema’s, zoals de cognitieve revalidatie, neglect en vermoeidheid na hersenletsel.

Fasotti is ook bestuurlijk actief geweest, ondermeer als penningmeester van de Sectie Neuropsychologie en als voorzitter van de Wetenschappelijke Raad van de Hersenstichting.

De Betto Deelman prijs, bestaande uit een erepenning en een bedrag van 5000 euro, zal hem in het voorjaar van 2017 worden uitgereikt in Nijmegen, nadere informatie over tijd en plaats volgt. Iedereen is van harte welkom.

Stichting Neuropsychologie heeft als doel wetenschappelijk onderzoek in de neuropsychologie en de klinische toepassing ervan te bevorderen en de publieke bekendheid ervan te vergroten.

De stichting tracht dit doel ondermeer te verwezenlijken door de Betto Deelmanprijs uit te reiken. De prijs werd eerder uitgereikt aan Han Diesfeldt (2009), Roy Kessels (2011), Hanna Swaab (2013), Hilde Geurts (2014),  Esther van den Berg (2015) en Erik Scherder (2016).

Insturen kopij voor het Tijdschrift voor Neuropsychologie

Het Tijdschrift voor Neuropsychologie verschijnt driemaal per jaar en biedt een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen binnen het neuropsychologische werkveld op het gebied van diagnostiek, behandeling en onderzoek. Het tijdschrift beoogt een ontmoetingsplaats te zijn voor clinici en wetenschappers op het gebied van neuropsychologie.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het gebied van de diagnostiek van dementie of autisme? Nieuwe behandelvormen voor de gevolgen van traumatisch hersenletsel? Normering van veelgebruikte neuropsychologische tests en vragenlijsten? Casusbeschrijvingen van interessante neuropsychologische aandoeningen? Lees erover in het Tijdschrift voor Neuropsychologie!

De redactie, onder leiding van hoofdredacteur dr. E. van den Berg (Erasmus UMC Rotterdam), nodigt allen die werkzaam zijn binnen de neuropsychologie van harte uit om een bijdrage in te sturen. Hierbij kan het gaan om wetenschappelijk georiënteerde artikelen of literatuur onderzoek over ziektebeelden, maar ook bijdragen over de praktische toepassingen van instrumenten, vragenlijsten en behandelvormen zijn bijzonder welkom.

Meer informatie over lidmaatschap en richtlijnen voor auteurs kunt u terugvinden op de website van Boom http://tvn.boomtijdschriften.nl.