Inzenden van proefschriften voor de dissertatieprijs 2017  niet meer mogelijk

Sinds 2008 heeft de NVN een prijsvraag: de dissertatieprijs voor de beste dissertatie op het gebied van de neuropsychologie. De beoordelingscriteria en checklist voor dissertaties staan hier.

Tijdens de najaarsconferentie van 2016 heeft de NVN de dissertatieprijsvraag uitgereikt aan Dirk Bertens. Hij schreef het beste proefschrift op het gebied van de neuropsychologie, afgerond in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 september 2016. De titel van zijn werk is: Doin’ it right. Assessment of errorless learning of executive skills after brain injury. Scroll verder naar onderen voor meer details.

De uitreiking van de dissertatieprijs zal in 2017 niet op de najaarsconferentie plaatsvinden, maar tijdens de FESN in Maastricht.  Voor de FESN, die gehouden zal worden van 13-15 september 2017, kunnen proefschriften worden ingediend waarvan de promotie heeft plaatsgevonden tussen 1 september 2016 en 1 juli 2017. Deadline voor het indienen van de proefschriften is 15 juli 2017. De dissertaties kunnen in drievoud opgestuurd worden naar de voorzitter van de dissertatiecommissie: prof.dr. M. Klein, VU medisch centrum, afdeling medische psychologie, de Boelelaan 1118 – PK 1Y 176, 1081 HZ Amsterdam.

Om op de website ook aandacht aan de dissertaties te kunnen besteden wil de NVN ook graag de voorkant van de dissertatie met (link naar) de Nederlandse samenvatting en contactgegevens. Mail deze naar [email protected]

De dissertaties worden beoordeeld door een jury van drie leden, waarvan ten minste één NVN-bestuurslid. De voorzitter van de jury organiseert de wijze van beoordeling. De prijswinnaar krijgt tijdig bericht. De dissertatieprijs, een oorkonde en een bedrag van € 1000, zal worden uitgereikt tijdens de FESN. De winnaar geeft een korte presentatie (10 minuten) over de inhoud van de dissertatie.

 

De winnaar van 2017!

Jansen, WJ. (2016). The Path of Alzheimer’s disease: from neuropathology to clinic.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerdere winnaars

2016

Dirk Bertens – Doin’ it right. Assessment of errorless learning of executive skills after brain injury

Klik hier voor alle inzendingen voor 2016

 

2015

Mark Broeders – Cognitive change in Parkinson’s disease 

 

2014

Inti Angelo Brazil – Change doesn’t come easy: dynamics of adaptive behavior in psychopathy