Voor plaatsing van vacatures kunt u contact opnemen met Martin Klein, [email protected], zie ook bestuur.


 

 

GZ-psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog

 

 

Zuyderland is één van de belangrijkste zorgaanbieders op de Zuid-Nederlandse zorgmarkt. Onze organisatie is ontstaan door de fusie van Atrium Medisch Centrum en Orbis Medisch Zorgconcern. Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag opnieuw wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd. In de gastvrije omgeving is voortdurend oog voor verbetering van de kwaliteit. Daar zijn flexibele collega’s bij nodig die naar nieuwe uitdagingen en kansen zoeken. Mensen die graag willen werken en bouwen aan uitstekende patiëntgerichte centra.

Zuyderland Medisch Centrum, RVE Geestelijke Gezondheidszorg biedt hulpverlening aan mensen van alle leeftijden met psychische problemen en psychiatrische aandoeningen. Ten behoeve van de hulpverlening beschikken wij over diverse klinische milieus, deeltijdbehandelingen en ambulante zorgprogramma’s op locaties van Zuyderland o.a. Heerlen, Sittard-Geleen, Brunssum en Kerkrade. De behandeling is vraaggericht en in diverse zorgprogramma’s transmuraal georganiseerd. Daarnaast is Zuyderland Medisch Centrum, RVE Geestelijke Gezondheidszorg een erkend opleidingsinstituut voor professionals, waaronder de specialistische opleiding tot klinisch neuropsycholoog, een vierjarige opleiding als vervolg op de post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

Wij bieden een opleidingsplaats aan tot Klinisch Neuropsycholoog, start 1 januari 2018, locatie Sittard-Geleen en Heerlen.

DE FUNCTIE
De gezondheidszorgpsycholoog in opleiding tot specialist-klinisch neuropsycholoog (GIOS) verwerft specialistische kennis over de relaties tussen hersenen en gedrag en verwerft de vaardigheden deze kennis toe te passen op het gebied van psychodiagnostiek en behandeling. De GIOS ontwikkelt een wetenschappelijke attitude, verwerft onderzoeksvaardigheden en verricht zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk. Ook verwerft de GIOS kennis en vaardigheden op het gebied van beleid, innovatie en management.

De GIOS zal gedurende de praktijkopleiding in meerdere teams en settings werkzaam zijn. Hierdoor kan de GIOS een brede en specialistische ervaring opdoen. Het behandelaanbod betreft individuele, systeem- en groepsbehandelingen die ambulant, in deeltijd of klinisch plaats kunnen vinden. De verschillende teams zijn multidisciplinair samengesteld.

De opleiding start januari 2018.

UW PROFIEL

  • BIG-registratie als GZ-psycholoog
  • Ervaring en affiniteit met neuropsychologische diagnostiek en neuropsychologische behandeling.
  • Affiniteit met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek.
  • U bent leergierig, ambitieus, ondernemend en beschikt over veel doorzettingsvermogen.

ONS AANBOD

  • Een dienstverband voor de duur van de opleiding (4 jaar).
  • De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO GGZ.
  • De salariëring is overeenkomstig functiegroep FWG 65/70, afhankelijk van uw vooropleiding.
  • De arbeidsduur is tussen 24 en 32 uur per week.
  • De werkdagen zijn nader overeen te komen.

INLICHTINGEN
Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij de heer M. Franken, klinisch psycholoog-psychotherapeut en P-opleider, via telefoonnummer 088-4596490 of de heer S. Burm, unitmanager via telefoonnummer 06-20770926.

AANVULLENDE INFORMATIE
Na de (interne) sollicitatieprocedure volgt nog een selectiegesprek bij RINO Groep.
Voor verdere informatie m.b.t. de opleiding zie www.rinogroep.nl
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment bovenformatieve kandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne kandidaten.

SOLLICITEREN
Belangstelling voor deze functie kunt u kenbaar maken middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier via www.zuyderland.nl/werken-en-leren/werken/vacatures.

UREN PER WEEK: 24-32
DIENSTVERBAND: Tijdelijk
UITERSTE SOLLICITATIEDATUM: 15/10/2017
VACATURENUMMER: 921440

 


 

Vacature Universiteit Maastricht – Promovendi/FHML/School for MHeNs/vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie

Een vroege diagnose dementie: wie wil het weten? De School for Mental Health and Neuroscience (MHeNs) van de Faculty of Health Medicine and Life Sciences (FHML) heeft een vacature voor twee promovendi

 

 

Functiebeschrijving

Projectbeschrijving

Door medisch technische ontwikkelingen kan de diagnose ziekte van Alzheimer (de belangrijkste oorzaak van dementie) steeds vroeger worden vastgesteld. Vaak al in een stadium waarin iemand al wel geheugenklachten heeft, maar daar in de praktijk nog heel weinig hinder van ondervindt. Een curatieve behandeling van de ziekte van Alzheimer is echter niet mogelijk en het ziet ernaar uit dat dat voorlopig ook zo blijft. Dus wat zijn dan de voor- en nadelen van zo’n vroege diagnose? Een vroege diagnose heeft voordelen, zoals zekerheid over de oorzaak van de geheugenklachten of de mogelijkheid je beter voor te bereiden op toekomstige beslissingen. Maar nadelen zijn er ook, zoals angst en stigmatisering. Mensen hebben verschillende verwachtingen, overwegingen en voorkeuren bij het wel of niet starten van een vroeg diagnostiektraject. Er is hiernaar echter nog maar weinig onderzoek gedaan. De promovendi zullen onderzoeken welke afwegingen mensen maken, welke wensen ze hebben en wat ze als voor- en nadelen zien bij een genomen besluit. Ook zullen ze de mening van de huisartsen hierin meenemen. Wat zien zij als voordelen en nadelen? Een vraag is ook of betrokkene en familie altijd hetzelfde willen en als dat niet zo is, waar dat dan mee samenhangt. Het is van belang om alle verschillende overwegingen vroeg met elkaar te bespreken, bij voorkeur in de huisartspraktijk. Gezamenlijke besluitvorming kan hierbij helpen. Uiteindelijk doel is om een keuzehulp te ontwikkelen en te evalueren die deze gezamenlijke besluitvorming ondersteunt. De promovendi zullen samen het onderzoek vormgeven en uitvoeren, waarbij de ene promovendus zich meer zal richten op het in kaart brengen van de preferenties van alle betrokkenen, en de tweede promovendus zich meer richt op de ontwikkeling en evaluatie van de keuzehulp.

Taakomschrijving

– Organiseren en uitvoeren van de onderzoeksinstrumenten en interviews bij mensen met geheugenklachten en hun familie. – Schriftelijke en mondeling onderhouden van contact met huisartsen en praktijkondersteuners. – Het organiseren en uitvoeren van focusgroepen met huisartsen. – Het analyseren (zowel kwalitatief als kwantitatief) en beschrijven van de resultaten in (inter)nationale wetenschappelijke artikelen. Het ontwikkelen en evalueren van een keuzehulp om de gezamenlijke besluitvorming te ondersteunen.

Functie-eisen

Wij zoeken promovendi met de volgende kwaliteiten en interesses: – Academisch werk- en denkniveau en wetenschappelijke ambities. – Een achtergrond in de gezondheidszorg is wenselijk, bijvoorbeeld een Master in de Psychologie of Gezondheidswetenschappen of een verwante opleiding. – Affiniteit met ouderenzorg en gezamenlijke besluitvorming. – Een proactieve en positief ingestelde houding. – Enthousiast, goede sociale vaardigheden, representatief, doorzettingsvermogen. Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl.

Tijdelijk dienstverband voor de periode van 4 jaar. Het maandsalaris bedraagt € 2.222,- bruto per maand in het eerste jaar tot 2.840,- per maand in het vierde jaar, conform het promovendi salaris CAO Nederlande Unversiteiten.

Dienstverband: Tijdelijk, 4 jaar

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo’n 16.500 studenten en 4.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Humanities and Sciences, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Additionele informatie

Voor meer informatie: Prof. Rudolf Ponds en dr. Claire Wolfs, email: [email protected] of [email protected] Telefoon: 043-3874175