Voor plaatsing van vacatures kunt u contact opnemen met Martin Klein, [email protected], zie ook bestuur.


GZ psycholoog/neuropsycholoog volwassenen/ouderen (0,8 FTE) voor de periode van 6 maanden

 

 

 

 

 

Tergooi is het ziekenhuis waarvan patiënten zeker weten dat de kwaliteit van hún leven centraal staat. Een groene en gastvrije omgeving, waarin zij en hun naasten zich welkom voelen. Een plek waar mensen voor mensen werken, die in ieder opzicht zinvolle, doordachte en duurzame zorg bieden.

Tergooi is een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks groeien door wat ze leren en doen. Een ziekenhuis waarmee vele partners graag samenwerken om ook morgen kwaliteit te garanderen.

Een zorgorganisatie die doorlopend ontdekt hoe zorg beter kan.

In verband met waarneming ontstaat er op de afdeling Medische Psychologie een tijdelijke vacature voor een GZ psycholoog/neuropsycholoog volwassenen/ouderen (0,8 FTE) voor de periode van 6 maanden.                        

Als GZ psycholoog maakt u onderdeel uit van de vakgroep Medische Psychologie. U bent primair betrokken bij (neuro) psychologische diagnostiek en advisering van volwassen en oudere patiënten uit het gehele ziekenhuis, voornamelijk ambulant maar ook klinisch. De meeste verwijzingen komen van de Neurologie en de Geriatrie. U participeert in de geheugenpoli. Daarnaast draagt u bij aan de begeleiding van stagiaires die de masterstudie klinische neuropsychologie volgen.

 

De afdeling Medische Psychologie verricht psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandeling ten behoeve van klinische en poliklinische patiënten die zijn verwezen door medisch specialisten verbonden aan het ziekenhuis waaronder patiënten van de Psychiatrie. Op de afdeling Medische Psychologie werken 4 klinisch psychologen, 4 GZ psychologen, 1 psychodiagnostisch medewerkster en 1 secretaresse. Er zijn 4 opleidingsplaatsen (2 t.b.v. de GZ-opleiding en 2 t.b.v.

KP-opleiding) en 3 stageplekken (t.b.v. masteropleidingen psychologie).

 

Wij vragen van u een BIG-registratie als GZ psycholoog. U heeft werkervaring op het gebied van neuropsychologische diagnostiek. Ervaring in de somatische gezondheidszorg is een pré. Wij zoeken een collega die over goede communicatieve vaardigheden beschikt en die goed in multidisciplinaire verbanden kan functioneren

 

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen waarbij u wordt ingeschaald in FWG 65.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw dr. G.M. de Boo (MSM Medische Psychologie) of mevrouw drs C.E.M. Tielkes (GZ psycholoog)bereikbaar via T 088 7531230.

 

Uw schriftelijke reactie kunt u vergezeld van uw cv en motivatie, vóór 11 december 2017, richten aan Tergooi,

t.a.v. de heer drs. J.G. den Hollander, voorzitter raad van bestuur, Postbus 10016, 1201 DA Hilversum of per e-mail naar mevrouw H. Gout, [email protected]


 

Klinisch neuropsycholoog

 

 

Aantal uren per week

Nader te bepalen (bij voorkeur 3 á 4 dagen per week).

Info algemeen

Vind je het belangrijk om binnen het diagnostisch proces zorg te dragen voor de kwaliteit van psychologische diagnostiek bij epilepsie en paroxysmale aandoeningen? Wil je jouw expertise en ervaring als Klinisch Neuropsycholoog inzetten bij wetenschappelijk onderzoek? Zie je het als een unieke kans om het diagnostisch- en behandelproces bij epilepsiechirurgie vorm te geven? Dan biedt SEIN jou de mogelijkheid om je carrière verder te ontplooien.

Inhoud functie
Als Klinisch Neuropsycholoog draag je zorg voor psychologische diagnostiek, je informeert patiënten, andere behandelaars c.q. zorgverleners, rapporteert mondeling en schriftelijk ten aanzien van bevindingen en onderzoeksresultaten en draagt zorg voor dossiervoering.  Naast diagnostiek voer je ook kortdurende behandelingen uit bij patiënten.  Je werkt samen met de bij de behandeling betrokken Neuroloog.
Specifieke kennis draag je over aan andere behandelaars c.q. zorgverleners. Tevens draag je zorg voor verwijzing naar externe instanties.Je geeft aanwijzingen en richtlijnen vanuit jouw visie aan de cognitief trainer en geeft mede vorm aan de wijze van trainingen op het gebied van cognitie.
Vanuit je deskundigheid over de relatie tussen hersenen en gedrag ben je in het bijzonder betrokken bij complexe problematiek gerelateerd aan de epilepsie. Bovendien is epilepsie chirurgie een specifiek aandachtspunt, waarbij SEIN en UMCU nauw samenwerken en je zorg draagt voor het diagnostische en behandelproces.
Je bent medeverantwoordelijk voor het verbeteren en in stand houden van een kwalitatief onderzoeks-, behandel- dan wel begeleiding.
Samen gaan wij op zoek naar de mogelijkheden voor jou als Klinisch Neuropsycholoog binnen onze doelgroep waarbij de nadruk zal liggen op volwassen, naast kind en jeugd en patiënten met een verstandelijke beperking. Hierin gaan we naast jouw voorkeuren in het specialisme ook in gesprek over hoeveel uur per week jij graag werkt. Onze voorkeur gaat uit naar 3-4 dagen/week.
Werk jij graag vanuit jouw wensen en specialisme en houd je van afwisseling in het werk? Dan kan een dienstverband bij SEIN een passende volgende stap zijn in jouw carrière als Klinisch Neuropsycholoog.

Profiel
Je bent BIG-geregistreerd als Klinisch Neuropsycholoog;
Je bent breed inzetbaar en je bent optimistisch, enthousiast en attent;
Zoals te verwachten valt bij onze doelgroep, is neuropsychologische kennis en ervaring een belangrijke vereiste voor deze baan. Tegelijkertijd is het een groep mensen waar de nodige psychische comorbiditeit speelt, waar je ook mee aan de slag moet kunnen of in ieder geval de juiste diagnose en verwijzing moet kunnen geven;
Je hebt affiniteit en/of ervaring met epilepsie en bij voorkeur ervaring met EMDR of bereid een opleiding intern te volgen;
Je bent een echte teamplayer;
Je voelt je aangesproken tot de kernwaarden van SEIN: innovatief, aanspreekbaar en flexibel.

Wat biedt SEIN jou?
Wij bieden jou een salaris conform schaal 70 CAO Ziekenhuizen. Je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring. Aanstelling is voor onbepaalde tijd.
SEIN voorziet in opleidingsmogelijkheden ten behoeve van accreditatie. Daarnaast is er binnen de afdeling psychologie structurele ruimte voor intercollegiale visie.

Informatie
Wil jij in gesprek gaan over jouw mogelijkheden bij SEIN? Neem dan contact op met Jan Kiewiet, hoofd bedrijfsvoering afdeling Klinische Neuro Fysiologie & Psychologie, telefoon: 023 558 8282.

Sollicitatie

Je kunt  solliciteren voor 15 december a.s. je brief en CV opsturen. Vermeld daarbij het vacaturenummer.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op maandag 18 en dinsdag 19 december a.s.
Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure.
Bij aanstelling dient men een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen.

 


Vacature – Promovendi Veroudering en autisme: Subgroepen en Cognitie

Functiebeschrijving

De afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam heeft twee promotieplaatsen voor Promovendi Veroudering en autisme: Subgroepen en Cognitie.

Met het ouder worden, gaan mensen cognitief achteruit. De snelheid verschilt per persoon en hangt af van verschillende factoren. Autisme kan een mogelijke risicofactor zijn voor versnelde veroudering, maar zou ook beschermend kunnen zijn. In het overkoepelende project wordt door middel van zowel een versneld longitudinaal als ook een cross-sectioneel design uitgezocht hoe dit zit en welke factoren hierbij een rol spelen. Ouderen met autisme zullen niet alleen deelnemen aan het onderzoek, maar zullen ook betrokken worden bij iedere stap in het onderzoeksproces.

Samenwerking tussen de twee promovendi is cruciaal, maar ieder heeft een eigen onderzoekfocus. Promovendus 1 zal zich richten op het gebruik van cognitieve strategieën (o.a. op het gebied van geheugen en sociale informatieverwerking) en hoe deze met het ouder worden al dan niet veranderen. Promovendus 2 zal zich richten op het ontrafelen van de heterogeniteit van autisme en gaan onderzoeken welke risico- en beschermende factoren (bijvoorbeeld opleiding, autismekenmerken, lichamelijke activiteit, sociaal netwerk) kunnen bijdragen aan een valide en stabiele subgroep typering. Naast promovendi zijn ook postdocs en onderzoeksassistenten betrokken bij het onderzoek.

 

Taken

 • Opzetten en uitvoeren (onder supervisie) van gedragsstudies bij autistische volwassen, volwassenen met ADHD en mensen zonder diagnoses wat zal resulteren in een proefschrift;
 • ontwikkelen (promovendus 1) en afnemen van experimentele cognitieve controle taken;
 • afnemen van diagnostisch interviews en observatie instrumenten.
 • organisatie van patiënteninstroom;
 • verslaggeving en presentatie van de resultaten in nationale en internationale literatuur en congressen.

 

Functie-eisen

De promovendus:

 • is enthousiast, gemotiveerd, nauwkeurig en zelfstandig;
 • heeft een (bijna) afgeronde gespecialiseerde onderzoeksmaster of psychologiestudie met specialisatie Ontwikkelingspsychologie, Klinische psychologie of Klinische Neuropsychologie;
 • heeft zeer goede statistische vaardigheden en kennis;
 • is een gedreven onderzoeker die een aantoonbare affiniteit met de onderzoekspopulatie heeft en die tevens een passie voor experimenteel en toegepast onderzoek combineert met uitvoeringsvaardigheden in onderzoek;
 • heeft – vereist – een uitstekende schrijfvaardigheid in de Nederlandse en Engelse taal;
 • beschikt over goede organisatorische en contactuele vaardigheden;
 • dient vloeiend Nederlands te spreken.

Programmeerervaring (bij voorkeur met presentation) en ervaring met statistische analyses in R zijn een pre.

 

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren wordt de aanstelling met 3 jaar verlengd tot een totale aanstellingsduur van 4 jaar. Salariëring voor de aanstelling bij de UvA is conform de Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing. Het salaris is bij indiensttreding €2.222 ,- bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. Het maximumsalaris bedraagt € 2.840,- bruto per maand.  De aanstelling start tussen januari en maart 2018. De promovendus/promovenda is werkzaam op de locatie Universiteit van Amsterdam (Roeterseiland campus).

 

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden. 

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

 

Afdeling

Afdeling Psychologie

De afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam is onderdeel van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Onderzoek en onderwijs zijn georganiseerd rondom zes programmagroepen: Brein en Cognitie, Ontwikkelingspsychologie, Klinische Psychologie, Psychologische Methodenleer, Sociale Psychologie, en Arbeids- en Organisatiepsychologie. Het onderzoeksinstituut psychologie heeft een van de grootste onderzoekslaboratoria in Nederland, met beschikking over een groepslab, eye-tracking, fMRI, en EEG-apparatuur, een variëteit aan fysiologische labs en softwarepakketten. De afdeling Psychologie heeft op de QS World University Rankings de hoogste ranking van alle psychologieafdelingen in continentaal Europa. Promovendi zullen onderdeel zijn van de Graduate school of Psychology van de UvA.

De twee promotieplaatsen vallen binnen de programmagroep Brein & Cognitie. Deze programmagroep heeft een traditie en expertise in elementair onderzoek gericht op het vinden van verklaringen voor cognitieve fenomenen vanuit neurobiologische principes en op het verrichten van dergelijk onderzoek om klinische verschijnselen te begrijpen en te beïnvloeden. Methodologische en technische innovatie kunnen ondersteunend zijn in dit proces, bijvoorbeeld het ontwikkelen en toepassen van nieuwe imaging-technieken en neuropsychologische meetmethoden en analysetechnieken. Daarnaast worden er wiskundige en computationele modellen ontwikkeld op het gebied van geheugen, waarneming en aandacht. De twee promovendi zullen werkzaam zijn binnen een NWO VICI-project (Senescence and heterogeneity in neurodevelopmental disorders: The case of autism) onder leiding van prof. dr. Hilde M. Geurts, (zie d’Arc) wat zich richt op zowel cognitieve veroudering als heterogeniteit in veroudering bij volwassenen met een zogenaamde ontwikkelingsstoornis diagnose. Hierbij zal het met name gaan om volwassenen met een autisme diagnose en/of ADHD diagnose.

 

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

U kunt uw sollicitatiebrief met cv in het Engels (inclusief onderwerp en cijfer masterthese), cijferlijst van bachelor en master en de contactgegevens van 2 referenten, voor 11 december 2017 sturen naar:

Vermeldt u a.u.b. vacaturenummer 17-533 in de onderwerpregel. De eerste ronde gesprekken zal plaatsvinden op maandag 18, dinsdag 19 of woensdag 20 december.