Voor plaatsing van vacatures kunt u contact opnemen met Martin Klein, [email protected], zie ook bestuur.


 

Afdeling: Psychiatrie

Vacature: GZ psycholoog in opleiding tot klinisch neuropsycholoog

Werkplek: Dagcentrum

Dienstverband: 36 uur, voor bepaalde tijd, 4 jaar

 

 

Per januari 2018 is  er een OPLEIDINGSPLAATS VOOR EEN GZ-PSYCHOLOOG i.o tot  KLINISCH NEUROPSYCHOLOOG  (36 uur per week) binnen de divisie  Psychiatrie vacant . Deze plaats is gecombineerd met een onderzoeksaanstelling die leidt tot een promotie

U heeft als gezondheidszorgpsycholoog de ambitie om in een medisch academische setting opgeleid te worden tot klinisch neuropsycholoog.

Een klinisch neuropsycholoog heeft uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag en is vaardig in het toepassen van deze kennis in de praktijk van de patiëntenzorg met betrekking tot diagnostiek en behandeling. Deze specialistische kennis en vaardigheden strekken zich uit over de gehele leeftijdsrange. De klinisch neuropsycholoog is daarnaast op hoog niveau geschoold in het coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en beheerst management- en onderwijsvaardigheden. De deskundigheid van de klinisch neuropsycholoog omvat vier terreinen: (1) diagnostiek en indicatiestelling, (2) behandeling (inclusief psychotherapie), (3) onderzoek en innovatie en (4) beleid en management.

 

Organisatie

Het AMC is meer dan een ziekenhuis alleen. Het is een wereld waar patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs zijn geïntegreerd, en waarin het altijd om mensen draait. Een academische wereld vol mogelijkheden voor talenten die een plek zoeken om te excelleren. Groot denken, durven dromen, internationaal samenwerken en je nooit laten beperken door ‘kan niet’ of ’lukt toch niet’. Dát is de mentaliteit in het AMC.

 

Afdeling

De afdeling Psychiatrie van het AMC is een dynamische werkplek. Wij bieden academische patiëntenzorg, ontwikkelen innovatief wetenschappelijk onderzoek,  leiden medisch specialisten psychiatrie, GZ-psychologen en klinisch psychologen op, en geven onderwijs aan studenten geneeskunde, psychologie en verpleegkunde. De afdeling Psychiatrie beslaat vier specialismen; Acute stoornissen, Stemmingsstoornissen, Vroege Psychose en Angststoornissen.

Binnen het  multidisciplinaire team werken psychiater, klinisch psycholoog, GZ psycholoog, arts in opleiding, verpleegkundige, cognitief gedragstherapeutisch werker, PIOG en GIOS, maatschappelijk werker, dramatherapeut, ergotherapeut en psychomotorische therapeut nauw samen.

 

Werkzaamheden:

 • Het verrichten van intakes, psychologisch (test) onderzoek en indicatiestelling.
 • Het verrichten van complexe behandelinterventies. Individueel en groepsgericht
 • Promotieonderzoek in overleg met de kandidaat.
 • Management en innovatie.
 • Supervisie, werkbegeleiding GZ opleidingen

 

Wij vragen:

Opleiding

 • Universitaire opleiding neuropsychologie of klinische psychologie met ruime postdoctorale neuropsychologische ervaring
 • BIG registratie als GZ-psycholoog en lid van de VGCT
 • Academische ambitie/interesse in doen van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties

Ervaring

 • Ruime ervaring (minimaal 3 jaar) met neuropsychologische diagnostiek
 • Ervaring met wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit publicaties

Vaardigheden

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk

Gedragscriteria

 • Klantgericht: gericht op wensen en behoeften van patiënten en verwijzers, gericht op goede dienstverlening en patiënttevredenheid
 • Samenwerken: met collega’s en verwijzers komen tot effectieve samenwerking
 • Academische attitude: sterke affiniteit met werken in een academische setting

Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) noodzakelijk.

 

 

Wij bieden:

 • Een stimulerende academische werkomgeving.
 • Complexe psychiatrische problematiek
 • Een gevarieerd takenpakket
 • Een opleidingstraject binnen meerdere zorglijnen
 • Een promotietraject

 

 

De aanstelling is tijdelijk voor de duur van de opleiding (4 jaar). U wordt bij aanvang van de opleiding ingeschaald in schaal 11 trede 1 (3.562).De opleidingskosten worden 100 % vergoed door de werkgever. Tot de kosten van de opleiding wordt gerekend, de kosten van het cursorisch onderwijs,  de supervisie en de reiskosten. Leermiddelen  en boeken komen voor eigen rekening, evenals een leertherapie. Eventueel kan het persoonlijk budget conform artikel 3.2 van de CAO-UMC hiervoor ingezet worden.

Het cursorisch onderwijs  valt onder werktijd. Studie-uren en huiswerkopdrachten worden niet als werktijd aangemerkt.

 

Nadere informatie en reactie:

 

Wilt u direct solliciteren op deze functie, doe dit dan via de AMC website. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arnoud van Loon (klinisch psycholoog-supervisor VGCT, hoofd Dagcentrum[email protected]

 

Sluitingsdatum is 21 augustus 2017